Lina Murinienė

Mokslinio tyrimo sritys: bendrinės kalbos raida, kalbos politika, nauji, dar nekodifikuoti kalbos reiškiniai, kalbos norminimas ir realioji vartosena.

Lina Murinienė turi daugiau kaip 20 metų darbo su tekstais patirties. Valstybinėje lietuvių kalbos komisijoje dirbo kaip kalbos konsultantė, rūpinosi Kalbos konsultacijų banko tvarkyba, kaip deleguotoji kalbos ekspertė dirbo Liuksemburge, Europos Komisijos Vertimo raštu generaliniame direktorate. Šiuo metu – Lietuvos edukologijos universiteto Lietuvių kalbotyros ir komunikacijos katedros docentė, humanitarinių mokslų daktarė, Valstybinės lietuvių kalbos komisijos narė.

lina.muriniene@leu.lt


Rasuolė Vladarskienė

Mokslinio tyrimo sritys: bendrinės kalbos tyrimas ir norminimas, lietuvių administracinės kalbos pokyčių tyrimas.

Rasuolė Vladarskienė daugiau kaip 20 metų dirba mokslinį darbą; taip pat atlieka įvairių dokumentų kalbines ekspertizes, konsultuoja probleminiais vartosenos klausimais. Nuo 2004 m. mokslo žurnalo „Kalbos kultūra“ (dabar „Bendrinė kalba“) atsakomoji redaktorė. Šiuo metu – Lietuvių kalbos instituto vyresnioji mokslo darbuotoja, humanitarinių mokslų daktarė, Valstybinės lietuvių kalbos komisijos narė.

rasuole@lki.lt


Projekte „Europos Sąjungos dokumentų kalbos tyrimas“, finansuotame Valstybinės lietuvių kalbos komisijos pagal „Lietuvių bendrinės kalbos, tarmių ir kitų kalbos atmainų funkcionavimo ir kaitos tyrimų 2011–2020 m. programą“, dirbo Daiva Macko, kuri padėjo rinkti medžiagą ir ją techniškai tvarkyti.


Programuotojas Marius Tamulionis.