ADMINISTRACINĖS KALBOS AKTUALIJOS


Sudarė Lina Murinienė ir Rasuolė Vladarskienė

Vyr. redaktorė Rasuolė Vladarskienė
Leidinyje Administracinės kalbos aktualijos pateikiami patarimai aktualiais administracinės kalbos klausimais. Į jį pateko tokie kalbos reiškiniai, dėl kurių vartojimo kyla vienokių ar kitokių klausimų, ir kituose kalbos rekomendacijas teikiamuose leidiniuose atsakymų nėra arba jie nepakankamai aiškiai suformuluoti. Kad tokio leidinio reikia, parodė nuolatinis bendradarbiavimas su Liuksemburge ir Briuselyje dirbančiais Europos Parlamento, Europos Komisijos, Europos Sąjungos Tarybos, Europos Sąjungos Teisingumo Teismo, Ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto, Regionų komiteto, Europos Sąjungos leidinių biuro vertėjais ir redaktoriais ir jų noras kuo tiksliau išsiaiškinti kalbos normų ribas. Būtent daugiausia jiems ir skiriamas šis leidinys, nors juo puikiausiai galės naudotis ir Lietuvos institucijų dokumentų rengėjai ar redaktoriai. Tai ne vertimo vadovas, bet platesnio pobūdžio patarimai darbuotojams, dirbantiems administracinėje srityje su tekstais, kuriems neabejotiną poveikį daro verstiniai dokumentai.

Administracinės kalbos reiškiniai daugiausia rinkti iš Europos Sąjungos (toliau – ES) teisės aktų duomenų bazėje EUR-Lex skelbiamų dokumentų; leidinyje ilgi dokumentų sakiniai, pateikiami kaip pavyzdžiai, gali būti sutrumpinti. Vienas kitas iliustracinis pavyzdys pateiktas ir iš Lietuvos Respublikoje parengtų administracinių tekstų. Nagrinėjamų reiškinių aktualumą atskleidė bendravimas su ES dokumentų vertėjais ir Lietuvos dokumentų rengėjais bei redaktoriais, kai kurie leidinyje aptariami atvejai atsirado konsultuojant vertėjus ir į dokumentų tekstus nepateko, tačiau čia jie pateikiami atsižvelgiant į tai, kad dėl jų vartosenos abejojama.

Leidinys parengtas vykdant projektą „Europos Sąjungos dokumentų kalbos tyrimas“, finansuotą Valstybinės lietuvių kalbos komisijos pagal „Lietuvių bendrinės kalbos, tarmių ir kitų kalbos atmainų funkcionavimo ir kaitos tyrimų 2011–2020 m. programą“.


Leidinio skelbimą internete rėmė Valstybinė lietuvių kalbos komisija.