Kai šalutinis dėmuo su eigos veikslo veiksmažodžiu žymi veiksmą, kuris apriboja pagrindinio dėmens veiksmą visu savo trukmės laiku, paprastai vartojamas kol (veiksmai vyksta vienu metu).

Kai šalutinis dėmuo su įvykio veikslo reikšmės veiksmažodžiu nusako pagrindinio veiksmo trukmės ribą, gali būti vartojami jungtukai kol, iki, pvz.: Priimtinumo patikros nereikia vilkinti, iki organizacinis komitetas surinks tam tikrą skaičių parašų ir pateiks Komisijai sprendimo dėl priimtinumo prašymą; Jokiai įmonei, kuri vykdo mokslinius tyrimus, nebus skiriama lėšų tol, kol Izraelis nenustos pažeidinėti tarptautinių žmogaus teisių.