Dauginiai skaitvardžiai nevartojami su skaičiais kaitomais daiktavardžiais, pvz.: Komisija įsipareigojo per devynerių (=devynių) mėnesių laikotarpį pateikti naujų pasiūlymų.

Turi būti vartojami su daugiskaitiniais daiktavardžiais arba su skaičiais kaitomais daiktavardžiais, žyminčiais atitinkamų dalykų poras (dvi ir dvejos pirštinės), komplektus (keli raktai ir keleri raktai (raktų komplektai), rūšis (du egzaminai (skaičius) ir dveji egzaminai (skirtingų rūšių – brandos ir stojamieji). Keturi ištekliai iš šešių (=Ketveri ištekliai iš šešerių / Keturių rūšių ištekliai iš šešių rūšių). Dar žr. vieneri.