vieneri metai

Su daugiskaitiniais daiktavardžiais pirmenybė teiktina ne dauginei, o pagrindinei skaitvardžio vienas formai – vieni metai, pvz.: Sveikatos pažymėjimai galioja ilgiausiai dvejus metus, nebent jūrininkui dar nėra 18 metų; pastaruoju atveju ilgiausias pažymėjimo galiojimo laikotarpis yra vieneri (‖ vieni) metai; Todėl dėl IT sistemos apribojimų šios lėšos bus užblokuotos vieneriems (‖ vieniems) metams ir bus panaikintos ir sugrąžintos tik 2012 m. pabaigoje; Buvo padidinti minimalūs reikalavimai teisei į senatvės pašalpą įgyti vieneriais (‖ vienais) metais nuo 2018 m., o vėliau visiškai suderinti su įstatymais nustatytu pensiniu amžiumi.

Kitų skaitvardžių (2–9) su daugiskaitiniais daiktavardžiais vartotinos dauginės formos, pvz.: dveji, treji, ketveri ir t. t. metai. Dar žr. dauginiai skaitvardžiai.