Bendrinėje kalboje nevartotina forma, nes -si yra ne galūnė, o sangrąžos dalelytė, todėl ji nekaitoma, pvz.: Vadovaudamosios (=Vadovaudamosi) geležinkelio teisės aktais valstybės narės ėmė modernizuoti savo geležinkelius ir integruoti atskirų valstybių narių nacionalines sistemas; Valstybės narės, nepažeisdamos savo pareigų, nustatytų 1 dalyje, įmones tikrinti pasirenka vadovaudamosios (=vadovaudamosi) rizikos analize.