Administracinėje kalboje paprastai vartojama perkeltine reikšme „dalyvavimo reikšmė, svarba, poveikis“, pvz.: 2013 ir 2014 m. metinėse apžvalgose pabrėžta reikmė plėtoti strategines sistemas, pagal kurias darbo rinka ir gebėjimų ugdymo politika atliktų svarbų vaidmenį remiant darbo vietų kūrimą; Kad mažai tirtų sričių mokslas atliktų savo vaidmenį siekiant tolesnės technologijų pažangos ir skatinant proveržio technologines inovacijas, reikėtų remtis sėkmingomis ES lygmens iniciatyvomis.

Nevartoti funkcijų reikšme, tai pažodinis vertimas iš angl. roles, pvz.: Didžiausią teigiamą poveikį turės nustatyti vaidmenys (=nustatytos funkcijos), atsakomybė ir standartai; Eurojustas vėl atkreipia Teismo dėmesį į faktą, kad toks vaidmenų (=funkcijų) ir atsakomybių apibrėžimas yra tinkamas Bendrijos teisės aktų leidėjui ruošiant naują Eurojusto reglamentą; Komisija ragina Centrą parengti išsamias rašytines procedūras, apibrėžiančias darbuotojų vaidmenis (=funkcijas), tvarkaraštį ir darbo krūvį; VAT rekomendavo atnaujinti išteklių strategijas, išaiškinti tam tikrus aspektus, susijusius su įstaigų ir generalinių direktoratų, kuriems jos pavaldžios, vaidmenimis (=funkcijomis) ir atsakomybės sritimis, ir pritaikyti Komisijos programinės įrangos naudojimui taikomą saugumo politiką.