Konstrukcijose su kelių nevienodų linksnių ar prielinksninių konstrukcijų reikalaujančiais veiksmažodžiais administracinėje kalboje turi būti skyrium nurodomas kiekvieno veiksmažodžio reikalaujamas linksnis ar prielinksninė konstrukcija, pvz.: ES institucijose dirba vertėjai ir vertėjai žodžiu, kurie verčia iš ir į visas 23 oficialias ES kalbas (=verčia iš visų 23 oficialių ES kalbų ir į jas visas); Be to, Komisija sudaro palankesnes sąlygas Parlamento nariams dalyvauti stebėtojų teisėmis visuose atitinkamuose posėdžiuose, priklausančiuose jos atsakomybės sričiai, prieš ir po derybų (=prieš derybas ir po jų); Valstybės narės dar nepateikė ar vėlavo pateikti pavardžių sąrašo (=dar nepateikė pavardžių sąrašo ar vėlavo jį pateikti); Valstybių narių piliečiams buvo suteikta demokratinė teisė pareikšti nuomonę apie tai, reikia ar nereikia pradėti taikyti Lisabonos sutartį (‖ reikia pradėti taikyti Lisabonos sutartį ar nereikia tai (to) daryti).