Vartojama daug tarptautinių sudurtinių žodžių, kurių pirmasis dėmuo mikro- žymi mažumą, smulkumą, pvz.: mikroelektronika, mikroekonomika, mikrofilmas, mikrofinansai. Vengtina šį tarptautinį dėmenį jungti prie lietuviškų žodžių, pvz.: Sąvoka „mikroįmonė“ (–labai maža įmonė) apibrėžta kaip įmonė, kurioje dirba mažiau nei 10 asmenų, įskaitant savarankiškai dirbančius asmenis; Šios priemonės apima ir mikropaskolų (–labai mažų paskolų) suteikimą norintiems kurti arba plėsti savo verslą; Tikrai veiksmingų nuotolinio mikro-mokėjimo (=mažojo mokėjimo) paslaugų kol kas nėra; Komitetas mano, kad dokumente reikėtų nurodyti deramo darbo pasiūlos pirmenybės mikrokreditų ir mikro darbo vietų (=darbo vietų labai mažose įmonėse) pasiūlos atžvilgiu principą.

Dar žr. rašyba.