Vartojama artimetiniam veiksmui aprašyti žymint vieno skaičiaus atėmimą iš kito, pvz.: Nors tikslių skaičių nėra, ESRV tyrimo metu nustatytas skaičius (202 mlrd. eurų) galėtų būti viršutinė intervalo riba, o apatinę ribą būtų galima nustatyti pagal ECB statistikos duomenis, iš kitų pasaulio šalių sektoriaus atėmus bendrą fondų svarais sterlingų vertę (t. y. 119 mlrd. eurų, arba 253 mlrd. eurų minus 134 mlrd. eurų).

Geriau vengti, kai nurodomas mažesnis dydis, pvz.: Atsižvelgdama į tai, Komisija pasiūlė papildomą tradicinių nuosavų išteklių sumažėjimą maždaug 1,8 mlrd. EUR (arba minus (–mažiau) 11 %), palyginti su į TBP Nr. 6/2013 įrašyta suma, kompensuoti atitinkamai 2013 m. padidinant valstybių narių BNP įnašus arba kalbama apibendrintai, o ne apie konkretų aritmetinį veiksmą, pvz.: Aprėpti kanalai – visas nustatytas kanalų skaičius minus neveikiančių kanalų skaičius (–atėmus neveikiančių kanalų skaičių).

Dar žr. plius.