2012 biudžetiniai metai

Neįprastas užrašas, jei kelintiniai skaitvardžiai užrašomi arabiškais skaitmenimis, paprastai prie skaičiaus prirašoma galūnė ypač tada, kai prieš pažymimąjį žodį įsiterpia dar kitas pažyminys, todėl geriau 2012-ieji biudžetiniai metai; 2011 finansinių metų Europos Sąjungos bendrojo biudžeto galutinis patvirtinimas (‖ 2011-ųjų finansinių metų Europos Sąjungos bendrojo biudžeto galutinis patvirtinimas).

Dar žr. vieneri.