įnašas (indėlis) į / įnašas (indėlis) siekiant ko

Žodžiai įnašas ir indėlis vartojamisu prielinksnio į konstrukcija, pvz.: įnašas į nacionalinių programų įgyvendinimą, įnašas į taiką, įnašas į taikos įtvirtinimą; indėlis į konkurencingumą, indėlis į kovą su nusikalstamumu, indėlis į programas.

Padalyvio konstrukcijos galimos kaip šalutinis normos variantas įnašas įgyvendinant nacionalines programas (į nacionalinių programų įgyvendinimą); įnašas įtvirtinant taiką Rytuose (į taikos įtvirtinimą Rytuose); svarus įnašas tiriant priežastingumą (į priežastingumo tyrimą); Pagrindinis aptariamu būdu remiamų projektų kriterijus bus jų potencialus įnašas įgyvendinant programos tikslus (į programos tikslų įgyvendinimą); indėlis rengiant Tarptautinį elgesio kodeksą (į Tarptautinio elgesio kodekso rengimą); indėlis plėtojant strateginę viziją (į strateginės vizijos plėtotę); Tai, kad žemės ūkio sektoriuje dirba tiek daug darbuotojų, nereiškia, kad jų indėlis kuriant BVP (į sukuriamą BVP / vaidmuo kuriant BVP ) yra toks pat didelis.