įtaka * poveikis

Žodžių įtaka * poveikis reikšmės gana artimos, kai kuriais atvejais jie laikomi sinonimais. Įtaka labiau žymi apibendrintą reikšmę, vartojama, kai kalbama apie ilgalaikio veikimo netiesioginį poveikį, nelabai aiškų rezultatą, pvz.: Didėja ES įtaka pasaulyje; Regionų komitetas rekomenduoja laipsniškai mažinti gubernatorių įtaką regionų savivaldos darbui; Komisija ir toliau kontroliuoja politikos tikslus ir daro jiems įtaką; Vis geriau suprantama ribota žmonių įtaka įvykiams.

Poveikis reiškia stiprų vienkartinį veikimą konkrečiai nurodytam vyksmui, reiškiniui ar procesui ir šio veikimo rezultatą, pvz.: poveikis aplinkai, biudžetui, kainai, pragyvenimo lygiui; finansinis, ekonominis, socialinis poveikis; tiesioginis lemiamas poveikis įmonei. Skolinimas turi poveikį ES biudžetui; Išteklių valdymas rodo žmonių sistemos poveikį ekosistemai; Aptariamos priemonės turėjo pastebimą poveikį nekilnojamojo turto rinkai. Socialinis ir ekonominis poveikis bei įtaka Bendrijos ekonominiams partneriams.

Šalia junginių daryti / turėti poveikį nereikėtų pamiršti veiksmažodžio veikti, pvz.: Įvairūs aplinkos ir socialiniai bei ekonominiai veiksniai taip pat neigiamai veikia sveikatą; Krizė veikia visas besivystančias šalis, tačiau jos poveikio mastas skirtingiems regionams labai skiriasi.