įterpiniai žr. skyryba.


Žodžių junginys atitinkamais atvejais įterpiniu nelaikomas, todėl kableliais neskiriamas, pvz.: Ne mažiau kaip prieš mėnesį iki galutinės paraiškų pateikimo dalyvauti konkurse datos arba, atitinkamais atvejais, ne mažiau kaip prieš du mėnesius iki testavimo pradžios informacija apie atvirus konkursus skelbiama <...>; plg. angl. <...> and, where applicable, not less than two months before the date of the tests (=Ne mažiau kaip prieš mėnesį iki galutinės paraiškų pateikimo dalyvauti konkurse datos arba tam tikrais atvejais ne mažiau kaip prieš du mėnesius / arba, kai taikoma, ne mažiau kaip prieš du mėnesius iki egzaminų pradžios informacija apie atvirus konkursus skelbiama <...>).

Plačiau žr. atitinkamas; taikyti.