Administracinėje kalboje vienas iš tinkamesnių tarptautinio žodžio intensyviau pakaitų galėtų būti lietuviškas labiau, atsižvelgiant į kontekstą, galimi ir kiti pakaitai, pvz.: Jie skatina visas regiono šalis intensyviau ( labiau, sparčiau) rengtis galimai narystei ES; Daugiau valstybių narių turėtų intensyviau (labiau, stipriau) remti daugiausia prieglobsčio prašytojų sulaukiančias valstybes nares; Į šias programas verta investuoti daug intensyviau ( labiau, daugiau); Komisija ragina Kosovą intensyviau (sparčiau) vykdyti reformas.