Neteiktinas vartoti veiksmažodis yra nesistemiškas darinys, padarytas iš abstrakto įtaka.Atsižvelgiant į stilių ir kontekstą keičiama atsiliepti, paveikti, veikti, formuoti, daryti įtaką arturėti įtakos,daryti poveikį. Veiksmažodis įtakoti netaisyklingai vartojamas ne viena reikšme, ryškiausios iš jų dvi, kurias derėtų skirti pagal veiksmažodžiu reiškiamos priežasties intensyvumą:

1) lemti (būti priežastimi, veiksniu, turėti sprendžiamą reikšmę), pvz.: Kiekvienoje šalyje darbo užmokesčio dydį įtakoja skirtingi veiksniai (=lemia skirtingi veiksniai; darbo užmokesčio dydis priklauso nuo skirtingų veiksnių); PVM tampa investavimo ir vartojimo sprendimus įtakojantis (=lemiantis) veiksnys;

2) veikti, paveikti, daryti įtaką (turėti įtakos) ar poveikį, pvz.: Investicinių fondų ekonomiką įtakoja (=veikia) du reiškiniai; Bankai gali įtakoti įmonių veiklą (=veikti, daryti poveikį įmonių veiklai); Teismo aktyvumas reiškia galimybę įtakoti proceso eigą (=daryti poveikį proceso eigai); Dovanos priėmimas bet kokiu atveju negali pažeisti ar įtakoti (=paveikti) personalo nario objektyvumo ir veiksmų laisvės.