įsteigti reglamentu, įstatymu, direktyva

Teisės aktas yra valdžios priemonė kokiai nors veiklai reguliuoti, todėl įmanomas ir priemonės įnagininkas, pvz. įstatymu draudžiama, įstatymu nustatytas trejų metų senaties terminas, taip pat ir įsteigti reglamentu, įstatymu, direktyva, pvz.: Reikėtų naudotis Sąjungoje esamais ištekliais ir prieinama pagalba, visų pirma pasitelkiant Europos jūrų saugumo agentūrą, įsteigtą Reglamentu (EB) Nr. 1406/2002, ir Sąjungos civilinės saugos mechanizmą, įsteigtą Tarybos sprendimu 2007/779/EB.