Vartojamos terminuose arba sudėtiniuose pavadinimuose, kai žymima rūšis arba išskiriamoji ypatybė, pvz.: bendroji gynybos politika, bendroji mokslinių tyrimų programa, bendroji muitų politika.

Kai žymima paprasta ypatybė (neišskiriama ir nepabrėžiama), tada užtenka paprastosios formos bendra pinigų politika. Jeigu ES pozicija yra kaip tam tikra pozicijos rūšis, įtvirtinama tam skirtu dokumentu, tai vartojama įvardžiuotinė forma ES bendroji pozicija, o jeigu tai tik paprastas apibūdinimas, tai paprasta forma, pvz.: ES ir JAV laikosi bendros pozicijos dėl teroristų.

Dar plg. nešiojamasis ir nešiojamas kompiuteris. Neįvardžiuotinis dalyvis nešiojamas nurodo tik kompiuterio požymį – kompiuteris gali būti pernešamas iš vienos vietos į kitą, pernešti galima ir stacionarųjį kompiuterį. Junginys su įvardžiuotiniu dalyviu nešiojamasis kompiuteris žymi tam tikrą kompiuterio rūšį.